تماس با ما

  • تلفن : 04533927490 الی 91

  • پست الکترونیک info@sintashchob.com

  • آدرس : اردبیل – ابتدای جاده خلخال – کیلومتر ششم – مجتمع تولیدی محبی ، سین تاش چوب